Bibliografia

I. źródła archiwalne

II. źródła drukowane.

III. Prasa